Maandelijks wordt een borrel georganiseerd om leden van de twee fiscale studies kennis te laten maken met elkaar. Deze borrels worden vaak door een kantoor gesponsord, opdat zij op die manier ook de kans krijgen om op een informele wijze de leden te leren kennen.

De borreldata van 2017/2018 zijn, onder voorbehoud, als volgt:
– donderdag 7 september, eerste ledenborrel/commissie-interesseborrel (Club Cinéma)
– donderdag 12 oktober, Almanakborrel (Club Cinéma)
– donderdag 2 november Reislocatiebekendmakingsborrel (Kade 87)
– donderdag 30 november, Sinterklaasborrel i.s.m. PwC (Kade 87)
– donderdag 11 januari, Nieuwjaarsborrel i.s.m. Pereira (Kade 87)
– donderdag 15 februari, Wettenbundelborrel i.s.m. Loyens & Loeff (APARTT.)
– donderdag 29 maart, Pre-Lustrumfeest (Nora)
– donderdag 19 april. Lenteborrel (Kade 87)
– donderdag 10 mei. Meiborrel i.s.m. Taxperience (Kade 87)
– donderdag 7 juni, bestuursbekendmakingsborrel (APARTT.)