Maandelijks wordt een borrel georganiseerd om leden van de twee fiscale studies kennis te laten maken met elkaar. Deze borrels worden vaak door een kantoor gesponsord, opdat zij op die manier ook de kans krijgen om op een informele wijze de leden te leren kennen.

De borreldata van 2017/2018 zijn, onder voorbehoud, als volgt:
– donderdag 7 september, eerste ledenborrel/commissie-interesseborrel
– donderdag 12 oktober, Almanakborrel
– donderdag 2 november
– donderdag 30 november, Sinterklaasborrel
– donderdag 11 januari, Nieuwjaarsborrel
– donderdag 15 februari, Wettenbundelborrel i.s.m. Loyens & Loeff
– donderdag 29 maart, Diesfeest
– donderdag 19 april
– donderdag 17 mei
– donderdag 7 juni, bestuursbekendmakingsborrel