Maandelijks wordt een borrel georganiseerd om leden van de twee fiscale studies kennis te laten maken met elkaar. Deze borrels worden vaak door een kantoor gesponsord, opdat zij op die manier ook de kans krijgen om op een informele wijze de leden te leren kennen.

De borreldata van 2018/2019 zijn, onder voorbehoud, als volgt:
– donderdag 6 september, eerste ledenborrel/commissie-interesseborrel (Club Cinéma)
– donderdag 11 oktober, Almanakborrel (Kade 87)
– vrijdag 12 oktober, Lustrumfeest
– donderdag 15 november Reislocatiebekendmakingsborrel
– donderdag 6 december, Sinterklaasborrel
– donderdag 10 januari, Nieuwjaarsborrel
– donderdag 31 januari, Wettenbundelborrel i.s.m. Loyens & Loeff
– donderdag 28 maart, Diesfeest
– donderdag 2 mei. Lenteborrel
– donderdag 23 mei. Meiborrel i.s.m. Taxperience
– donderdag 6 juni, bestuursbekendmakingsborrel