Jaarlijks organiseert de Christiaanse-Taxateur het Tax Jurisprudence Program, voor fiscale studenten die naast hun vaste curriculum een extra inhoudelijke uitdaging zoeken is dit dé activiteit om aan deel te nemen. Gedurende 10 sessies in de loop van dit collegejaar, beginnend op woensdag 5 oktober, zullen fiscale onderwerpen op een interactieve manier de revue passeren. Zowel bedrijven als docenten van onze eigen vakgroepen Fiscale Economie en Fiscaal Recht zullen een bijdrage leveren aan de avonden.

De sessies zullen dit jaar een andere insteek hebben. Waar de sessies in vorige jaren in het teken van pleiten stonden, krijgen de sessies dit jaar een interactiever karakter. De verschillende kantoren gaan namelijk een vaktechnisch overleg geven. Er vindt een bespreking van casussen plaats en er worden actuele ontwikkelingen op het fiscale vakgebied doorgenomen. Het programma kenmerkt zich door een hoge mate van interactie, onderlinge uitwisseling en praktische toepasbaarheid. Immers, een vaktechnisch overleg zal je in de toekomst als fiscalist nog veel tegenkomen

Het TJP heeft je als student veel te bieden, want:

• Je verdiept je studie door jezelf te ontwikkelen op het gebied van het lezen, begrijpen en bediscussiëren van jurisprudentie;
• Bijwonen van een vak technisch overleg;
• Je ontvangt bij (actieve) deelname van 9 van de 10 sessies tijdens een afsluitend diner een deelnamecertificaat uit handen van prof. mr. De Bont;
• Je leert bedrijven op een inhoudelijke wijze kennen;
• Bedrijven leren jou op een inhoudelijke wijze kennen.

Dit jaar zullen we TJP starten met 24 studenten die via een sollicitatie geselecteerd worden. Van die studenten wordt verwacht dat zij een brede inhoudelijke basis en belangstelling hebben. Daarnaast wordt verwacht dat studenten elke avond aanwezig zijn en actief een bijdrage leveren aan het debat van die avond. Tot slot zullen deelnemers 2 weken voorafgaand aan elke sessie literatuur toegestuurd krijgen die ze geacht worden te lezen als voorbereiding op de avond. Op woensdag 5 oktober zal een introductiebijeenkomst georganiseerd worden, waar meer in detail aangegeven zal worden hoe het programma zal verlopen. Voor de deelnemers zal deze bijeenkomst verplicht zijn, dus zet hem alvast in je agenda. Op vrijdag 2 juni zal het programma worden afgesloten met een diner.

De 10 bijeenkomsten met bijbehorende onderwerpen zullen op de volgende data plaatsvinden:

  • 5 oktober: Inleidende sessie i.s.m. Ruud de Smit
  • 26 oktober: Formeel Belastingrecht i.s.m. De Bont Advocaten
  • 16 november: People Services i.s.m. Meijburg & Co
  • 7 december: Douane i.s.m. Deloitte
  • 11 januari: Omzetbelasting i.s.m. BDO
  • 8 februari: Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen i.s.m. Belastingdienst
  • 1 maart: DGA-problematiek i.s.m. Grant Thornton
  • 29 maart:Transfer Pricing i.s.m. PwC
  • 3 mei: Vak Technisch Overleg i.s.m. Loyens & Loeff
  • 31 mei: Internationaal Belastingrecht i.s.m. EY

Klik hier voor een impressie van een van de TJP sessies van afgelopen jaar.

Mail voor meer informatie naar commissarisintern@christiaanse-taxateur.nl, bel naar 010-4081469 of kom een keer langs op H13-11, elke week van maandag t/m donderdag geopend van 11.00 tot 15.00.