Elk collegejaar organiseert de CT weer vele activiteiten voor haar leden. Natuurlijk moet dit worden vastgelegd voor later. Daarin is een taak weggelegd voor de Almanakcommissie. Het is altijd weer een grote uitdaging voor deze commissie om het jaar op een zo origineel mogelijke manier weer te geven in een jaarboek. De commissie zal gedurende een half jaar bezig zijn met het schrijven van verslagen, het uitzoeken van foto’s, het interviewen van studenten, het schrijven van artikelen en nog veel meer. Mijn naam is Giorgio Peterse en ik ben de Commissaris Media in het collegejaar 2017/2018. Ik zal als voorzitter van de Almanakcommissie samen met mijn commissieleden verantwoordelijk zijn voor de almanak van dit collegejaar.