v.l.n.r. Kayee, Maurice, Satcha,  Bart, Richella en Peter.

Voorzitter: Maurice Bakker

Secretaris: Satcha Bulwant

Penningmeester: Peter Eerenberg

Commissaris Extern: Bart van Mervennée

Commissaris Intern: Richella Coats

Commissaris Reis: Kayee Chui