De Raad van Advies (RvA) is ingesteld om advies uit te brengen over uiteenlopende kwesties binnen de studievereniging. De RvA brengt zijn advies uit aan het bestuur van de Christiaanse-Taxateur. Dit kan gedaan worden uit eigen beweging van de Raad zelf of op verzoek van de vereniging. In het geval de Raad in prangende kwesties vindt dat de leden zich daarover uit moeten spreken, kan hij een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. De RvA bestaat uit vier leden die een goede staat van dienst binnen de vereniging hebben.

In het jaar 2017-2018 bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen:

– Pieter Verbeek (Bestuur 2015/2016)

– Roxanne van Winden (Bestuur 2015/2016)

– Sebastiaan Claessen (Bestuur 2016/2017)

– Linda Wisse (Bestuur 2016/2017)