De Raad van Advies is ingesteld om advies uit te brengen over uiteenlopende kwesties binnen de studievereniging. De RvA brengt zijn advies uit aan het bestuur van de Christiaanse-Taxateur. Dit kan gedaan worden uit eigen beweging van de Raad zelf of op verzoek van de vereniging. In het geval de Raad in prangende kwesties vindt dat de leden zich daarover uit moeten spreken, kan hij een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. De RvA bestaat uit vier leden die een goede staat van dienst binnen de vereniging hebben.

In het jaar 2016-2017 bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen:

– Marco Flinterman (Bestuur 2014/2015)

– Valérie Visser (Bestuur 2014/2015)

– Pieter Verbeek (Bestuur 2015/2016)

– Roxanne van Winden (Bestuur 2015/2016)