Op 24 mei bestaat er  voor de leden van R.F.V. Christiaanse-Taxateur de mogelijkheid om een procedure  bij het Gerechtshof te Den Haag bij te wonen . Twee docenten Fiscaal Recht voeren namelijk een beroepsprocedure voor de Rotterdamse dance-organisatie Herr Zimmerman. In geschil tijdens deze zaak is de vraag welk BTW-tarief van toepassing is op de entreeprijzen van de dance-feesten van Herr Zimmerman. In (hoger) beroep wordt door belanghebbende (mede) bepleit dat het verlaagd BTW-tarief voor het gelegenheid geven van sportbeoefening van toepassing is. Wellicht dat bovenstaande informatie jullie bekend voor komt, daar deze zaak al veel media-aandacht heeft gekregen de afgelopen 1,5 jaar.

De zitting vindt plaats op 24 mei om 09.45 uur te Den Haag. Wil je aanwezig zijn? Meld je dan snel aan, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Voornaam

Achternaam

Voorletters

Studentnummer

Telefoonnummer

E-mail adres