Beste CT’er,

Na het grote succes in november jl. bestaat er voor de leden van R.F.V. Christiaanse-Taxateur op 3 juli nogmaals de gelegenheid om een openbaar pleidooi bij de Hoge Raad der Nederlanden bij te wonen. Het pleidooi, wat plaatsvindt aan de Kazernestraat 52 te Den Haag, begint in de middag en zal afgesloten worden met een borrel. Ditmaal is de vraag aanhangig of het onthouden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet voor niet-ondernemingsvermogen/particulieren strijdig is met het gelijkheidsbeginsel uit het EVRM. In de dagbladpers gaan bedragen rond van € 1 miljard als de Staatssecretaris van Financiën deze (proef)procedures zou verliezen.

De beroepen in cassatie zijn ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Oost-Nederland, AWB 12/5949 (gepubliceerd onder LJN BZ2716), de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland, AWB 12/5950 (gepubliceerd onder LJN BZ5236) en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, AWB 13/98 (gepubliceerd onder LJN BZ2255). Waarschijnlijk zal de uitspraak van Rechtbank Zeeland- West- Brabant AWB 12/6433 (gepubliceerd onder LJN BZ8593) hieraan worden toegevoegd. Verder kunnen ter voorbereiding ook de uitspraak van Rechtbank Breda, AWB 11/5509 (LJN BX3386) en de uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12/00496 (LJN BZ7841) op het daartegen ingestelde hoger beroep worden gelezen.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk.