Ook dit jaar zal Christiaanse-Taxateur het Tax Jurisprudence Program voortzetten. Voor fiscale studenten die naast hun vaste curriculum een extra inhoudelijke uitdaging zoeken is dit dé activiteit om aan deel te nemen. Gedurende 9 sessies in de loop van dit collegejaar, beginnend op woensdag 29 oktober, zullen fiscale onderwerpen op een interactieve manier de revue passeren. Zowel bedrijven als docenten van onze eigen vakgroepen Fiscale Economie en Fiscaal Recht zullen een bijdrage leveren aan de avonden, tijdens welke de focus zal liggen op de analyse van jurisprudentie.

Het TJP heeft je als student veel te bieden, want:

• Je verdiept je studie door jezelf te ontwikkelen op het gebied van het lezen, begrijpen en bediscussiëren van jurisprudentie;
• Je ontvangt bij (actieve) deelname van 8 van de 9 sessies tijdens een afsluitend diner een deelnamecertificaat uit handen van prof. mr. De Bont;
• Je leert bedrijven op een inhoudelijke wijze kennen;
• Bedrijven leren jou op een inhoudelijke wijze kennen.

Dit jaar zullen we TJP starten met 24 studenten die via een sollicitatie geselecteerd worden. Van die studenten wordt verwacht dat zij een brede inhoudelijke basis en belangstelling hebben. Daarnaast wordt verwacht dat studenten elke avond aanwezig zijn en actief een bijdrage leveren aan het debat van die avond. Tot slot zullen deelnemers 2 weken voorafgaand aan elke sessie literatuur toegestuurd krijgen die ze geacht worden te lezen als voorbereiding op de avond. Op maandag 13 oktober zal een introductiebijeenkomst georganiseerd worden, waar meer in detail aangegeven zal worden hoe het programma zal verlopen. Voor de deelnemers zal deze bijeenkomst verplicht zijn, dus zet hem alvast in je agenda. Op vrijdag 5 juni zal worden afgesloten met een gezamenlijk diner.

De 9 bijeenkomsten met bijbehorende onderwerpen zullen op de volgende data plaatsvinden:

  • 29 oktober: Formeel Belastingrecht i.s.m. De Bont Advocaten
  • 19 november:People Services i.s.m. KPMG Meijburg & Co
  • 10 december: Vennootschapsbelasting i.s.m. De Belastingdienst
  • 14 januari: Omzetbelasting i.s.m. BDO
  • 11 februari: Transfer Pricing i.s.m. PwC
  • 4 maart: DGA-problematiek i.s.m. Grant Thornton
  • 8 april: Douane i.s.m. Deloitte
  • 20 mei: Vaktechnisch overleg i.s.m. Loyens & Loeff
  • 3 juni: Internationaal Belastingrecht i.s.m. EY

Mail voor meer informatie naar commissarisintern@christiaanse-taxateur.nl, bel naar 010-4081469 of kom een keer langs op H13-11, elke week van maandag t/m donderdag geopend van 11.00 tot 15.00.