De R.F.V. Christiaanse-Taxateur wordt draaiende gehouden door meerdere elementen binnen de organisatie. Allereerst is er een jaarlijks wisselend bestuur. Dit houdt zich bezig met de dagelijkse beslommeringen van de vereniging. Daarnaast leiden verschillende bestuursleden een of meerdere commissies. De Commissaris Extern heeft de Bedrijvendag- en Carrièretrajectcommissie onder zich. De Commissaris Intern is verantwoordelijk voor de Studiereis- en TJP-commissie, de Secretaris voor de Activiteiten- en de Eerstejaarscommissie, de Penningmeester voor de Congres- en Skireiscommissie en de Commissaris Media voor de Media- en de Almanakcommissie.

Naast het bestuur kent de vereniging ook een toezichtsorgaan. Dit is de Raad van Advies, oftewel de RvA. De RvA bestaat meestal uit oud-bestuurders, die de werkzaamheden van de bestuurders en de lange termijnbelangen van de vereniging in de gaten houden. Ook kent de vereniging een Kascommissie die toezicht houdt op de financiële gezondheid en houdbaarheid van de vereniging.

De R.F.V. Christiaanse-Taxateur is daarnaast  aangesloten bij het LOF. Het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) wordt gevormd door alle fiscale studieverenigingen uit Nederland. Met meer dan 800 leden is de CT daarvan de grootste. De belangrijkste werkzaamheid van het LOF is een jaarlijks congres voor fiscalisten uit heel Nederland dat in september plaatsvindt. Elk jaar is een andere fiscale studievereniging verantwoordelijk voor het LOF-congres. De 2018-editie zal in september plaatsvinden in Tilburg.

Per januari 2014 heeft de CT een CT-alumnivereniging opgericht: Aanmerkelijk Belang. Inschrijven voor deze alumnivereniging kan via de website onder het kopje ‘Aanmerkelijk Belang’. Onder de dropdown ‘Organisatie’ kun je meer informatie vinden over de geschiedenis, de ere-leden en de oud-besturen van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur.