De uitschrijving van het lidmaatschap wordt gedurende het gehele jaar in behandeling genomen.
NB! Na 1 september van het collegejaar wordt de uitschrijving niet meer verwerkt voor dat collegejaar. Je uitschrijving zal pas het collegejaar daarop van kracht zijn.

Uitschrijven Lidmaatschap

    Vanaf nu is het mogelijk om in contact te blijven met de Christiaanse-Taxateur door middel van onze alumni-vereniging 'Aanmerkelijk Belang'.